Wanneer?

Zondag 8 oktober 2017

Waar?

Start en finish is op de Burcht in hartje centrum.
Het is handig om op de fiets te komen, je kunt hem stallen op de Nieuwe Rijn.
Kom je met de auto parkeer dan op de Haagweg. Daarvandaan kun je een shuttle nemen naar de stad.

Afstand?

De loop heeft een lengte van ca. 6,5 km.

Kosten

Deelname kost 6 euro per persoon.

Programma

De start is om 11:00 op de Burcht.
De GlibberTreel is geen wedstrijd maar een funrun, waarbij je gewoon verkeersdeelnemer bent.
De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bij oversteek van straten staan er verkeersregelaars maar niet alle wegen zijn afgezet. Blijf dus alert.

Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen.
Instructies van politie en de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd.

 

Startnummers

Startnummers kunnen vanaf 9:45 opgehaald worden in de tuinzaal van Grand Cafe de Burcht.

Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar op de borst te dragen.
Het is verboden om zonder startnummer mee te lopen.

 

Kleedruimte en garderobe

Kom in je hardloopkleding naar de GlibberTreel want de kleedruimte is beperkt en er zijn geen douches.
Wel kun je je spullen bij de garderobe afgeven.

 

Overig

Deelname vanaf 16 jaar en geschiedt geheel op eigen risico.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens opzet of grove schuld van de organisatie.

 

Het is deelnemers verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Zij respecteren andermans eigendommen en laten geen afval achter.