Leiden is een bijzondere stad waar je graag doorheen loopt en bewonderend om je heen kijkt. Dat dat ook op een sportieve manier kan, willen we gaan bewijzen met deze trail. We gaan hardlopend genieten van deze mooie oude en levendige stad. Glibbers, zo worden de Leidenaren spottend of zo je wilt vleiend genoemd. Ze wonen in de Sleutelstad, stad aan de Rijn met de oudste universiteit van Nederland, geboortestad van Rembrandt, stad van het verzet tegen de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog en zo veel meer. Te veel om in dit korte bestek te beschrijven. Daarom beperken we ons tot hoogtepunten die we tegenkomen langs onze route.

 • De start is op De Burcht, een vesting in het centrum. Hooggelegen bood het sinds de 11de eeuw bescherming tegen hoogwater en tegen vijandelijke aanvallen. Vanaf de Burcht heb je een mooi uitzicht op de omgeving.

 • We lopen langs de Hooglandse Kerk uit de veertiende eeuw. De kerk is gewijd aan Sint Pancras en zorgde naast de religieuze doelen ook voor de watervoorziening van de omringende bewoners. Het regenwater werd in de vele goten opgevangen en in reservoirs bewaard De kerk is nooit afgebouwd, omdat de bouwvakkers vertrokken naar Haarlem waar ze met de bouw van de Sint Bavo meer konden verdienen.

 • We lopen rond de machtige beuk op de oude begraafplaats Groenesteeg, waar o.a. de moeder van Vincent van Gogh begraven ligt. De begraafplaats is nu een openbaar park.

 • Via de Sterrenwacht lopen we door de mooie Hortus Botanicus, kort na de oprichting van de universiteit in 1575 ingericht door Clusius. Hij plantte hier de eerste tulpenbollen in West-Europa.

 • We verlaten de Hortus en komen langs het Academiegebouw, waar de universiteit in gevestigd werd.

 • Over het Rapenburg lopen we langs om de oudste kerk van Leiden, de Pieterskerk, gewijd aan Sint Petrus. Zijn symbolen als bewaker van de hemelpoort, zijn ook te zien in het wapen van Leiden.

 • Via het Gravensteen, oospronkelijk de gevangenis van de graven van Holland en later van de stad Leiden, waar recht werd gesproken, komen we over het Rapenburg bij de

 • Groenhazengracht, in de zeventiende eeuw de rosse buurt van Leiden, genoemd naar een prostituee die het 'groene haasje' werd genoemd.

 • De poort die we zien is de Doelenpoort en gaf toegang tot het terrein van de schutterijen.

 • Als we verdergaan komen we langs de plek waar Rembrandt van Rijn op 15 juli 1606 werd geboren. Een schilderende jongen symboliseert de jonge Rembrandt, die in Leiden zijn opleiding tot schilder volgde voor hij naar Amsterdam vertrok.

 • We lopen langs de Morspoort, één van de twee overgebleven stadspoorten van Leiden. Het waren er oorspronkelijk tien.

 • Over de Blauwpoortsbrug komen we weer langs de Rijn te lopen langs het Volkshuis en zo komen we bij de achteringang van Leidens concertzalencomplex, de Stadsgehoorzaal. We lopen er doorheen en komen er op de Breestraat weer uit.

 • We gaan langs en over de trappen van het Stadhuis, oorspronkelijk uit de zeventiende eeuw. Het gebouw ging in 1929 in vlammen op en werd herbouwd. Alleen de oude voorgevel bleef bewaard.

 • Via de Koornbrug, waar eeuwenlang koren werd verhandeld komen we weer bij de Burcht waar onze hardlooptocht eindigt.