Leiden is een bijzondere stad waar je graag doorheen loopt en bewonderend om je heen kijkt. Dat dat ook op een sportieve manier kan, willen we gaan bewijzen met deze trail. We gaan hardlopend genieten van deze mooie oude en levendige stad. Glibbers, zo worden de Leidenaren spottend of zo je wilt vleiend genoemd. Ze wonen in de Sleutelstad, stad aan de Rijn met de oudste universiteit van Nederland, geboortestad van Rembrandt, stad van het verzet tegen de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog en zo veel meer. Te veel om in dit korte bestek te beschrijven. Daarom beperken we ons tot hoogtepunten die we tegenkomen langs onze route.

Zodra de route definitief is vastgelegd lichten we een tipje van de sluier op. Nog even geduld want de organisatie is bezig om een nieuwe route te maken. Een andere loop met weer andere verrassingen onderweg dan de vorige editie. Elk jaar weer wat nieuws, de GlibberTreel is nooit saai!