Dit evenement zou niet kunnenbestaan zonder sponsors. Onze dank gaat uit naar onderstaande bedrijven en instellingen:

2019 Logos Botum Website 926